Technische analyse: Basisprincipes en tools

Technische analyse: Basisprincipes en tools

Technische analyse is een methode van beleggen waarbij de prijs- en volumegegevens van effecten worden bestudeerd om voorspellingen te doen over toekomstige marktbewegingen. Deze analyse is gebaseerd op het idee dat marktprijzen alle relevante informatie weerspiegelen, en dat door het bestuderen van historische prijsgegevens, patronen en trends geïdentificeerd kunnen worden die kunnen helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Basisprincipes van technische analyse

Er zijn een aantal basisprincipes die ten grondslag liggen aan technische analyse:

 • Markttrends: Technische analyse gaat uit van het idee dat markten trendmatig bewegen, waarbij prijzen stijgen, dalen of zijwaarts bewegen.
 • Prijsweerstand en -steun: Weerstandsniveaus zijn prijsniveaus waarboven een effect moeite heeft om te stijgen, terwijl steunniveaus prijsniveaus zijn waarop een effect moeite heeft om te dalen.
 • Volume: Volume is de hoeveelheid effecten die verhandeld worden. Technische analisten bestuderen het volume om de kracht van een marktbeweging te beoordelen.

Tools voor technische analyse

Er zijn verschillende tools en indicatoren die worden gebruikt in technische analyse:

Grafieken

Grafieken vormen de basis van technische analyse. Er zijn verschillende soorten grafieken, waaronder lijngrafieken, staafgrafieken en candlestick grafieken. Deze grafieken laten prijsbewegingen zien over een bepaalde periode, en kunnen helpen bij het identificeren van trends en patronen.

Technische indicatoren

Technische indicatoren worden gebruikt om handelsbeslissingen te ondersteunen. Enkele veelgebruikte indicatoren zijn:

 • Moving averages: Moving averages tonen het gemiddelde van een effectenprijs over een bepaalde periode. Ze helpen bij het identificeren van trends en ondersteunings- en weerstandsniveaus.
 • Relative strength index (RSI): De RSI meet de snelheid en verandering van prijsbewegingen. Het wordt gebruikt om te beoordelen of een effect overgekocht of oververkocht is.
 • Bollinger Bands: Bollinger Bands tonen mogelijke koop- en verkoopsignalen op basis van volatiliteit en prijsniveaus.

Volume-analyse

Volume-analyse is een belangrijk onderdeel van technische analyse. Het kan helpen bij het bevestigen van prijspatronen en trends, en het beoordelen van de kracht van een marktbeweging.

Voordelen en beperkingen van technische analyse

Technische analyse heeft enkele voordelen, waaronder:

 • Het is nuttig voor het identificeren van koop- en verkoopsignalen
 • Het helpt bij het beoordelen van de kracht van een trend
 • Het is eenvoudig en gemakkelijk te leren

Echter, er zijn ook beperkingen aan technische analyse:

 • Het houdt geen rekening met fundamentele factoren zoals winstgevendheid en groeipotentieel van een bedrijf
 • Het kan leiden tot overmatige handel en hoge transactiekosten
 • Het is niet altijd accuraat en kan leiden tot verkeerde voorspellingen

Conclusie

Technische analyse is een nuttige tool voor beleggers om marktgedrag te begrijpen en handelsbeslissingen te ondersteunen. Door het bestuderen van prijspatronen, trends en indicatoren, kunnen beleggers proberen om marktbewegingen te voorspellen en winstgevende beleggingen te identificeren. Echter, het is belangrijk om in gedachten te houden dat technische analyse geen garantie biedt voor succes, en dat het belangrijk is om ook fundamentele analyse en risicomanagement toe te passen bij beleggingsbeslissingen.