Liquiditeit van beleggingen

Liquiditeit van beleggingen

Als je gaat beleggen, is het belangrijk om rekening te houden met de liquiditeit van je beleggingen. Liquiditeit verwijst naar de mate waarin een belegging snel en gemakkelijk kan worden omgezet in contanten, zonder de prijs ervan te beïnvloeden. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van liquiditeit van beleggingen bespreken en hoe dit van invloed kan zijn op je beleggingsstrategie.

Waarom is liquiditeit belangrijk?

De liquiditeit van een belegging is een belangrijke factor, omdat het de snelheid en efficiëntie bepaalt waarmee je je belegging kunt omzetten in cash. In tijden van onverwachte financiële behoeften of crisissen, is het hebben van liquide activa essentieel om snel in contanten te kunnen voorzien. Ook kan liquiditeit een rol spelen in het bepalen van de risicograad van een belegging. Beleggingen met lage liquiditeit kunnen volatieler zijn en meer risico met zich meebrengen.

Kenmerken van liquide beleggingen

Liquide beleggingen hebben enkele kenmerken die ze gemakkelijk verhandelbaar maken:

 • Actieve markt: Liquide beleggingen worden verhandeld op een actieve markt, waar kopers en verkopers elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Dit zorgt voor een snel en efficiënt handelsproces.
 • Beperkte prijsimpact: Bij liquide beleggingen heeft het kopen of verkopen van een groot aantal aandelen of obligaties een beperkte invloed op de marktprijs. Dit zorgt ervoor dat je grote hoeveelheden kunt verhandelen zonder dat dit de prijs significant beïnvloedt.
 • Snel om te zetten in cash: Het kost weinig tijd en moeite om liquide beleggingen om te zetten in contanten. Dit kan worden gedaan via een effectenrekening of een beleggingsplatform.

Kenmerken van illiquide beleggingen

Illiquide beleggingen daarentegen hebben tegenovergestelde kenmerken:

 • Beperkte markt: Illiquide beleggingen worden verhandeld op een beperkte markt, waar het moeilijker kan zijn om kopers en verkopers te vinden.
 • Grote prijsimpact: Het kopen of verkopen van grote hoeveelheden illiquide beleggingen kan een grote invloed hebben op de marktprijs, waardoor het moeilijker kan zijn om ze tegen een gunstige prijs te verhandelen.
 • Tijd en moeite: Het kan meer tijd en moeite kosten om illiquide beleggingen om te zetten in cash, bijvoorbeeld vanwege lange verkoopprocessen of beperkte kopers.

Effect op beleggingsstrategie

De liquiditeit van beleggingen kan een belangrijke rol spelen bij het bepalen van je beleggingsstrategie. Als je bijvoorbeeld kortetermijndoelen hebt en snel toegang tot cash nodig hebt, is het verstandig om te kiezen voor liquide beleggingen. Aan de andere kant, als je bereid bent om meer risico te nemen en een langetermijnbeleggingsstrategie hebt, kan het investeren in illiquide beleggingen aantrekkelijk zijn vanwege potentieel hogere rendementen.

Een goede beleggingsportefeuille bevat doorgaans een mix van liquide en illiquide beleggingen, afhankelijk van je financiële doelstellingen, risicobereidheid en tijdshorizon.

Voorbeelden van liquide beleggingen

Enkele voorbeelden van liquide beleggingen zijn:

 • Aandelen van grote beursgenoteerde bedrijven
 • Staatsobligaties
 • Highly traded Exchange Traded Funds (ETFs)
 • Valutaparen

Voorbeelden van illiquide beleggingen

Voorbeelden van illiquide beleggingen zijn onder andere:

 • Vastgoed
 • Private equity fondsen
 • Hedgefondsen
 • Kunst en antiek

Conclusie

De liquiditeit van beleggingen is een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het samenstellen van je beleggingsportefeuille. Het bepaalt hoe snel en gemakkelijk je je beleggingen kunt omzetten in contanten, en kan een rol spelen bij het bepalen van risico en rendement. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen liquide en illiquide beleggingen, afhankelijk van je financiële doelstellingen en risicobereidheid.