Duurzaam beleggen: Investeren met impact

Duurzaam beleggen: Investeren met impact

Inleiding

Duurzaam beleggen wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Steeds meer beleggers willen niet alleen rendement behalen, maar ook een positieve impact hebben op de wereld. Duurzaam beleggen, ook wel impactbeleggen genoemd, richt zich op investeringen die zowel financiële als maatschappelijke of ecologische resultaten opleveren. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van duurzaam beleggen bespreken en hoe beleggers hun geld op een verantwoorde manier kunnen investeren.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen houdt in dat beleggers niet alleen kijken naar het financiële rendement van hun investering, maar ook naar de impact die deze investering heeft op de maatschappij en het milieu. Dit kan onder andere inhouden dat beleggers investeren in bedrijven die zich inzetten voor duurzame energie, sociale rechtvaardigheid, of milieubescherming. Hiermee willen beleggers bijdragen aan een betere wereld, terwijl ze tegelijkertijd rendement behalen.

Hoe kan je duurzaam beleggen?

Er zijn verschillende manieren waarop beleggers duurzaam kunnen investeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Beleggen in duurzame energiebedrijven
 • Investeren in bedrijven met een sterke focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Uitsluiten van beleggingen in industrieën zoals de tabaks- of wapenindustrie
 • Beleggen in groene obligaties of duurzame beleggingsfondsen

Voordelen van duurzaam beleggen

Het duurzaam beleggen brengt verschillende voordelen met zich mee, zoals:

 • Mogelijkheid om een positieve impact te hebben op de wereld
 • Lange termijn waardecreatie, aangezien duurzame bedrijven vaak beter presteren op de lange termijn
 • Beperkt risico aangezien bedrijven met oog voor duurzaamheid beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen

Rendement van duurzaam beleggen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat duurzaam beleggen goede financiële resultaten kan opleveren. Zo heeft de MSCI World ESG Leaders Index bijvoorbeeld sinds 2010 een outperformance laten zien ten opzichte van de gewone MSCI World Index. Daarnaast tonen studies aan dat duurzame beleggingsfondsen op de lange termijn vergelijkbare of zelfs betere rendementen behalen dan traditionele beleggingsfondsen.

Overwegingen bij duurzaam beleggen

Bij duurzaam beleggen zijn er verschillende overwegingen waar beleggers rekening mee moeten houden, zoals:

 • Transparantie van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd
 • Impact van de investeringen op het milieu en de maatschappij
 • Beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid
 • Kosten en mogelijke rendementen van duurzame beleggingen

Conclusie

Duurzaam beleggen biedt beleggers de mogelijkheid om op een verantwoorde manier rendement te behalen en tegelijkertijd een positieve impact te hebben. Het groeiende bewustzijn rond duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat steeds meer beleggers kiezen voor duurzame investeringen. Door goed onderzoek te doen, transparantie van bedrijven in kaart te brengen en de impact van investeringen te evalueren, kunnen beleggers bijdragen aan een betere wereld en tegelijkertijd financiële resultaten behalen.