Dollar-cost averaging: Wat is het?

Wat is Dollar-cost averaging?

Dollar-cost averaging (DCA) is een beleggingsstrategie waarbij een belegger regelmatig een vast bedrag in een beleggingsfonds of aandeel investeert, ongeacht de koers van het fonds of aandeel op dat moment. Door op regelmatige basis in te leggen, wordt het risico van timing de markt vermeden. Dit kan resulteren in een gemiddelde aankoopkoers van de belegging over een langere periode.

Voordelen van Dollar-cost averaging

DCA heeft verschillende voordelen ten opzichte van het proberen te timen van de markt. Ten eerste vermindert het de impact van marktschommelingen en volatiliteit op de belegging. Doordat het beleggingsbedrag over meerdere perioden wordt verdeeld, kan een belegger profiteren van lagere koersen door meer aandelen of fondsen te kopen wanneer de markt in een dip zit.

Daarnaast vermindert DCA het risico van het investeren van een groot bedrag op een specifiek moment. Wanneer een belegger bijvoorbeeld alles inlegt wanneer de markt op een hoogtepunt staat, kan dit resulteren in verliezen wanneer de markt daalt. Door regelmatig in te leggen, wordt dit risico gespreid over verschillende momenten.

Een ander voordeel van DCA is dat het beleggers disciplinair kan maken. Door regelmatig in te leggen, dwingt DCA beleggers om consistent te blijven en niet te worden beïnvloed door emoties of korte-termijn marktbewegingen.

Hoe werkt Dollar-cost averaging?

Om DCA toe te passen, moet een belegger eerst een vast bedrag definiëren dat regelmatig geïnvesteerd zal worden. Dit kan bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal zijn. Dit bedrag wordt vervolgens automatisch geïnvesteerd, ongeacht de koers van het beleggingsfonds of aandeel op dat moment.

In de praktijk betekent dit dat wanneer de koers laag is, het vastgestelde bedrag meer aandelen of fondsen zal kopen en wanneer de koers hoog is, er minder aandelen of fondsen zullen worden gekocht. Dit resulteert in een gemiddelde aankoopkoers over de gehele periode.

Voorbeeld van Dollar-cost averaging

Stel dat een belegger besluit om elke maand $100 in een beleggingsfonds te investeren. In de eerste maand is de koers van het fonds $10 per aandeel, wat betekent dat de belegger 10 aandelen koopt. In de tweede maand stijgt de koers naar $12 per aandeel, waardoor de belegger slechts 8.33 aandelen kan kopen. In de derde maand daalt de koers naar $8 per aandeel, waardoor de belegger 12.5 aandelen kan kopen. Over de gehele periode heeft de belegger een gemiddelde aankoopkoers van $10 per aandeel, ongeacht de schommelingen in de markt.

Is Dollar-cost averaging altijd effectief?

Hoewel DCA verschillende voordelen heeft, is het belangrijk op te merken dat het geen garantie is voor succes. Wanneer de markt structureel stijgt, kan DCA resulteren in een lagere totale rendement dan wanneer het gehele bedrag in één keer zou zijn geïnvesteerd. Daarnaast brengt DCA ook transactiekosten met zich mee die het rendement kunnen verminderen. Het is dan ook belangrijk voor beleggers om hun eigen beleggingsdoelen en risicotolerantie in overweging te nemen voordat zij besluiten om DCA toe te passen.

Conclusie

Dollar-cost averaging is een beleggingsstrategie waarbij een belegger regelmatig een vast bedrag investeert in een beleggingsfonds of aandeel, ongeacht de koers van het fonds of aandeel op dat moment. Deze strategie heeft verschillende voordelen, zoals het verminderen van impact van marktschommelingen en het vermijden van het risico van timing de markt. Echter, het is belangrijk voor beleggers om hun eigen beleggingsdoelen en risicotolerantie in overweging te nemen voordat zij besluiten om DCA toe te passen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *