Box 3: Belasting over vermogen

Box 3: Belasting over vermogen

Box 3 is de belastingbox waarin belasting wordt geheven over het vermogen dat je in box 3 hebt. Dit vermogen kan bestaan uit spaargeld, beleggingen en onroerend goed. In dit artikel zullen we ons vooral richten op beleggen in box 3 en de belasting die hierover geheven wordt.

Wat valt onder box 3?

In box 3 wordt belasting geheven over de waarde van je vermogen op 1 januari van het betreffende jaar. Dit vermogen bestaat uit spaargeld, beleggingen, onroerend goed en eventuele schulden. Effectief betekent dit dat je belasting betaalt over het rendement dat je behaalt op je vermogen, ongeacht of je daadwerkelijk rendement hebt behaald.

Vrijstelling

Er geldt een algemene vrijstelling van €30.000 per persoon. Dit betekent dat de eerste €30.000 van je vermogen niet meetellen voor de belastingheffing in box 3. Daarnaast geldt er ook een extra vrijstelling voor groene beleggingen.

Belastingtarief in box 3

De belasting in box 3 wordt geheven over je ‘vermogen rendementsheffing’. Het vermogen rendementsheffing is het vermogen zoals dat op 1 januari van het betreffende jaar is vastgesteld, verminderd met de vrijstelling. Over het berekende vermogen rendementsheffing betaal je een percentage belasting.

Belastingvrij vermogen

De belasting in box 3 wordt geheven in schijven. Het tarief van de eerste schijf (tot een vermogen van €72.800 in 2021) bedraagt 31%. Voor het vermogen boven deze grens geldt een tarief van 1,41%. Het tarief van 31% kan gemakkelijk worden omzeild, wat een wezenlijk nadeel is van box 3.

Beleggen in box 3

Voor veel beleggers is de belastingheffing in box 3 een belangrijk punt van aandacht. Het is van belang om het rendement op je beleggingen te berekenen en te bekijken wat dit betekent voor de belastingheffing in box 3. Daarnaast is het ook mogelijk om te kijken naar mogelijkheden om de belastingheffing te verminderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van vrijstellingen of door te kiezen voor beleggingen waarbij je minder belasting hoeft te betalen.

Belastingbesparende beleggingen

Er zijn verschillende beleggingen waarbij je minder belasting hoeft te betalen in box 3. Zo zijn er beleggingen die kwalificeren als groene beleggingen, waarover je een extra vrijstelling ontvangt in box 3. Daarnaast zijn er ook beleggingen waarbij je vermogen wordt belast tegen een lager tarief, zoals beleggen in vastgoed via een box 3-fonds.

Advies inwinnen

Het is aan te raden om voor het beleggen in box 3 advies in te winnen bij een financieel adviseur. Deze kan je helpen om inzicht te krijgen in de belastingheffing in box 3 en mogelijke manieren om deze te verminderen. Ook kan een financieel adviseur je helpen met het maken van een beleggingsplan dat past bij jouw persoonlijke situatie en wensen.

Fiscale voordelen benutten

Door gebruik te maken van fiscale voordelen en vrijstellingen in box 3 kun je de belastingheffing op je vermogen verminderen. Een financieel adviseur kan je helpen om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn en je adviseren over de beste manier om je vermogen te beleggen in box 3.

Conclusie

Beleggen in box 3 brengt belastingheffing met zich mee, waarbij het van belang is om te kijken naar mogelijkheden om deze te verminderen. Door gebruik te maken van vrijstellingen en fiscale voordelen, zoals groene beleggingen of beleggingen in vastgoed, kun je de belastingheffing op je vermogen verminderen. Het is aan te raden om hierover advies in te winnen bij een financieel adviseur, die je kan helpen met het maken van een beleggingsplan dat past bij jouw persoonlijke situatie en wensen.